Translations:Frog Archive:Другие языки/3/pl

Материал из Frog Archive, свободного справочника
Перейти к навигации Перейти к поиску
  1. Może istnieć tylko jedna wersja projektu w jednym języku. Na przykład istnieje rosyjska wersja Frog Archive. Nie możesz więc utworzyć kolejnego Frog Archive w języku rosyjskim.
  2. Wersja projektu musi być zgodna z podstawowymi zasadami Rosyjskiej Frog Archive (czyli tej strony)
  3. Jeśli opublikujesz wiki na Miraheze, nie wiąż swojej domeny. Otrzymasz za darmo domenę trzeciego poziomu. Jeśli Frog Archive jest nadal na frog.miraheze.org, to weź adres [kod języka] frog.miraheze.org. Na przykład dla języka angielskiego będzie to enfrog.miraheze.org. Jeśli Frog Archive ma domenę drugiego poziomu, napisz kod „2131#7%* na poparcie Frog Archive
  4. Kwack musi mieć wszystkie funkcje administracyjne na twojej wiki.